Kutut Manggung - Nyi Miranti Sabdosih
Gambyong Pareanom

Jumat, 23 Desember 2011

Keputusan Konggres V Bahasa Jawa di Surabaya (6)

D.  REKOMENDASI  : 


1. Yasa Dewan Basa Jawi dipuntindakaken dening gubernur ing tingkat provinsi, bupati ing tingkat kabupaten, saha walikota ing tingkat kota sadangu-dangunipun 
kalih taun sasampunipun Kongres Basa Jawi (KBJ) V.   
2. Pandhapuking naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dipuncawisaken dening Dewan Basa Jawi  provinsi, kabupaten, saha kota.   
3. Kongres Basa Jawi VI dipungelar wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sadangudangunipun ing taun 2016.  
4. Sosialisasi putusan Kongres Basa Jawi V katindakaken dening Pemerintah Provinsi Jawi Timur, Jawi Tengah, saha Daerah Istimewa Yogyakarta ing taun 2012.   


Surabaya, 30 November 2011        
Tim Perumus  : 


Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.  
Drs. Amir Mahmud, M.Pd.  
Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A.  
Prof. Dr. Ayu Sutarto, M.A.  
Prof. Dr. Marsono, S.U.  
Prof. Dr. Rustono, M.Hum.  
Prof. Dr. Sumarlam, M.Hum.  
Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, M.Pd.  
Drs. Suwardi Endraswara, M.Hum. 
Drs. Sutadi  
Drs. Sugeng Adipitoyo, M.Si.  
Drs. Bonari Nabonenar  Rohmat 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

DOWNLOAD SK GUBERBUR JAWA TENGAH/Kurikulum BHS. JAWA
1. Untuk SD/MI Klik Di Sini atau Klik Di Sini
2. Untuk SMP/MTs Klik Di Sini atau Klik Di Sini
3. Untuk SMA/SMK/MA Klik Di Sini atau Klik Di Sini
Ismail Wiroprojo