=====UNDUH MASTER APLIKASI P K G di sini atau di sini=====

Materi

Purwakanthi
Kawruh Sapala
Tembung Rangkep
Tembung Andhahan
Ukara Tanggap Lan Tanduk
Tembung Yogyaswara
Tembung Saroja
Tembung Lingga
Tembung Entar
Tembung Camboran
Ayahane Tembung / Jebatan Kalimat
Seselan
Sengkalan / Candra Sengkala
Sanepa
Saloka
Rura Basa
Pepindhan
Paribasan
Jinising Tembung
Rimbag
Dasanama
Baliswara
Penulisan Akara Jawa
Tuladha Crita Pengalaman
Crita Legenda : Dumadine Rawa Pening

1 komentar:

Ismail Wiroprojo