=====UNDUH MASTER APLIKASI P K G di sini atau di sini=====

Selasa, 02 September 2014

Makna Tembang Jawa Gundhul-Gundhul Pacul

Cakepan tembang Jawa "Gundhul-Gundhul Pacul" :

Gundhul-gundhul pacul-cul Gemblelengan
Nyunggi-nyunggi wakul-kul Gemblelengan
Wakul ngglimpang segane dadi sak latar
Wakul ngglimpang segane dadi sak latar 
Prev
Ismail Wiroprojo