=====UNDUH MASTER APLIKASI P K G di sini atau di sini=====

Jumat, 23 Desember 2011

Keputusan Konggres V Bahasa Jawa di Surabaya (4)


PUTUSAN  KONGRES V BASA JAWI TAUN 2011  


Tema  : 
Basa saha Sastra Jawi minangka Sumber Kawicaksanan Kangge Mujudaken Watak saha Pakarti Bangsa.  


Subtema  : 
Basa saha Sastra Jawi mianngka Sumber Kawicaksanan Kangge Mujudaken Watak saha Pakarti Bangsa 
Basa saha  Sastra Jawi mianngka Sumber Kawicaksanan Kangge Mujudaken Watak saha Pakarti Bangsa. 
Basa saha  Sastra Jawi mianngka Sumber Kawicaksanan Kangge Mujudaken ing Bebrayan Masyarakat.
Basa saha  Sastra Jawi mianngka Sumber Kawicaksanan Kangge Bebrayan
tumraping Bangsa.
Basa saha Sastra Jawi mianngka Sumber Kawicaksanan Kangge Bebrayan tumraping Negari.
    
KAWICAKSANAN : 


1. Yasa Peraturan Daerah (Perda) ngengingi tuwuh ngrembakaning basa, sastra, saha budaya Jawi dipun cawisaken dening Dewan Basa Jawi.  
2.  Ambabar Peraturan Gubernur (Pergub) ngengingi pandhapuking Rencana
Strategis (Renstra) bab ngrembakaning saha nguri-uri basa, sastra, saha budaya Jawi.  
3. Pandhapuking Rencana Strategis (Renstra) ngengingi pandhapuking Rencana Strategis (Renstra) basa, sastra, saha budaya Jawi.  
4. Mangun adeging Dewan Basa Jawi ing tataran provinsi, kabupaten, saha kota dening pemerintah daerah.     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Next Prev
Ismail Wiroprojo